Advies verzamelbesluit VIII

geen inhoudelijk advies
advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir
Ontwerpbesluit VR tot wijziging van het besluit VR dd 08.12.2006 betreffende onderhoud en nazicht centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater, het besluit VR dd 12.12.2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet dd 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, en het Energiebesluit dd 19.11.2010 wat betreft de diverse bepalingen inzake energie

Contact