Advies verzamelbesluit IX

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir
Ontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater, het Energiebesluit van 19 november 2010 en het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Renovaties moeten niet alleen de energieprestaties van gebouwen verbeteren maar Vlaanderen ook wapenen tegen oververhitting, overstromingen en droogte. Dat zeggen de SERV en de Minaraad in een gezamenlijk advies over het Verzamelbesluit IX Energie. Renovatiebeleid moet verder kijken dan enkel de energetische aspecten van gebouwen. Zonneweringen bieden bescherming bij hittegolven en kunnen samen voorzien worden met de vervanging van schrijnwerk. Leidingen naar regenwaterputten kunnen geplaatst worden wanneer vloeren geïsoleerd worden. In combinatie met groendaken helpt dit om droogte én wateroverlast als gevolg van klimaatverandering aan te pakken.

Energieprestatielabels (EPC’s) hebben hun beperkingen. Quick-win-maatregelen kunnen snel een EPC-label verbeteren maar zijn niet noodzakelijk de beste stap naar klimaatneutrale of duurzame. Stapsgewijze verbeteringen van labels vergroten nodeloos de kosten en de druk op de bouwsector. EPC-labels zijn trouwens een indicator van het energieverbruik en de hernieuwbare energieproductie, niet van de CO2-emissies of de klimaatrobuustheid van gebouwen. Dat vormt een probleem omdat ze meer en meer gebruikt worden voor klimaatbeleid.

In het advies gaan de raden ook in op andere elementen van het Verzamelbesluit zoals:
de uitleesfrequentie van digitale meters en de verplichting voor alle energieleveranciers om maandfacturatie aan te bieden;
aanpassingen aan het aanbod en de verhoogde vergoeding van energiehuizen;
de actualisatie van bandingfactoren voor o.a. warmtekrachtkoppelingen;
de overstap van het call-systeem naar een structurele inbedding van de steun voor noodkoopwoningen bij OCMW’s.

Samenwerking met
Minaraad