Advies verlenging geldigheidsduur dienstencheques

  geen inhoudelijk advies
  advies op vraag
  Vlaams minister van Werk Economie Innovatie en Sport
  Philippe Muyters
  Ontwerp van besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, wat betreft de geldigheidsduur van de dienstencheque

  Thema's en trefwoorden