Advies verlenging geldigheidsduur dienstencheques

geen inhoudelijk advies
advies op vraag
Vlaams minister van Werk Economie Innovatie en Sport
Philippe Muyters
Ontwerp van besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, wat betreft de geldigheidsduur van de dienstencheque