Advies uitzend in de binnenscheepvaart

geen consensus
advies op vraag
Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
Jo Brouns
Ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit van 10 september 2010 tot uitvoering van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling, wat betreft de invoering van een erkenning voor het verrichten van uitzendactiviteiten in de binnenscheepvaartsector

De sociale partners konden hierover geen consensus bereiken. U vindt hierbij de standpunten van de respectieve organisaties

Contact