Advies uitbouw graduaatsopleidingen in de hogescholen

advies op vraag
Vlaams minister van Onderwijs
Hilde Crevits
Voorontwerp van decreet betreffende de uitbouw van de graduaatsopleidingen binnen de hogescholen en overdrachtsmaatregelen voor de lerarenopleidingen

De uitbouw van aantrekkelijke graduaatsopleidingen geeft een nieuwe impuls aan de democratisering van het onderwijs en vult de tekorten op de arbeidsmarkt in. De eigenheid, de zichtbaarheid en de diverse doelstellingen van het hoger beroepsonderwijs moeten bewaard blijven. Zo moeten de graduaatsopleidingen zich richten op een brede studentenpopulatie: zij-instromers,  generatiestudenten, werkenden, werkzoekenden, … . Het aanbod moet fijnmazig en actueel zijn.
Graduaatsopleidingen zijn bij uitstek arbeidsmarktgericht; het opleidingsaanbod en de opleidingsinhouden worden samen met het werkveld bepaald en werkplekleren in een onderneming maakt er substantieel deel van uit

Contact