Advies transitie personeel instellingen onderwijs naar welzijn

geen inhoudelijk advies
advies op vraag
Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
Ben Weyts
Voorontwerp van decreet over de transitie van personeelsleden van sommige instellingen van Onderwijs naar Welzijn

Contact