Advies terugbetaling outplacementkosten

advies op vraag
Vlaams minister van Werk Economie Innovatie en Sport
Philippe Muyters
Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van artikel 15/2 van het koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen