Advies studietoelagen ikv gezinsbeleid

advies op vraag
Vlaams minister van Onderwijs
Hilde Crevits
Voorontwerp decreet wijziging decreten 25.02.1997, 08.06.2007, Codex SO 17.12.2010 en decr. 27.04.2018 tot regeling toelagen i.k.v. het gezinsbeleid, betr. afstemming met decr. 27.04.2018 tot regeling toelagen i.k.v. gezinsbeleid

Gezien dit voorontwerp van decreet voornamelijk een legistiek-technische aangelegenheid betreft, heeft de SERV hierbij geen bemerkingen.

Contact