Advies studietoelagen ikv gezinsbeleid

    advies op vraag
    Vlaams minister van Onderwijs
    Hilde Crevits
    Voorontwerp decreet wijziging decreten 25.02.1997, 08.06.2007, Codex SO 17.12.2010 en decr. 27.04.2018 tot regeling toelagen i.k.v. het gezinsbeleid, betr. afstemming met decr. 27.04.2018 tot regeling toelagen i.k.v. gezinsbeleid

    Gezien dit voorontwerp van decreet voornamelijk een legistiek-technische aangelegenheid betreft, heeft de SERV hierbij geen bemerkingen.