Advies strategisch plan geletterdheid 2017-2024

advies op vraag
Vlaams minister van Onderwijs
Hilde Crevits

De sociale partners waarderen het grondige onderzoek dat aan de opmaak van het nieuwe Strategisch Plan is vooraf gegaan en dat er een nieuw Strategisch Plan Geletterdheid 2017-2024 voorligt.

De sociale partners zijn het eens met de focus op het verankeren van deze goede praktijken, zoals de geïntegreerde beroepsopleiding en geletterdheidsopleiding, maar dit plan biedt hier weinig mogelijkheden toe vanwege een gebrek aan middelen en focus. Dit ondanks de vaststelling dat de vorige twee plannen niet de vooropgestelde resultaten boekten, onder andere wegens een gebrek aan bijkomende middelen.

De sociale partners zullen zelf de VDAB oproepen om structureler laaggeletterden door te verwijzen naar geletterdheidsopleidingen en ook zelf toegankelijker te communiceren. Daarnaast zullen de sociale partners de VDAB aanmoedigen om sterker in te zetten op geïntegreerde beroepsopleidingen en geletterdheidsopleidingen.

Contact