Advies steunregeling innovatieclusters

advies op vraag
Vlaams minister van Werk Economie Innovatie en Sport
Philippe Muyters
Advies over het voorontwerp van besluit tot regeling van de steun voor innovatieclusters in Vlaanderen

twee wegen in de vorm van hoofden komen samen in één pijlHet advies van de SERV over het voorontwerp van besluit bouwt verder op de krachtlijnen van het recente advies van 28 september 2015 over de conceptnota 'clusterbeleid'. De SERV vindt het vooruitziend om reeds kort na de conceptnota een eerste operationeel besluit van het clusterbeleid goed te keuren en om advies voor te leggen. Dit maakt een tijdige afronding van de legistieke procedure mogelijk zodat samen met het basisdecreet over de herstructureing van het beleidsdomein EWI en het besluit betreffende het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid, dat onder meer de werking van het beslissingscomité regelt, een afgestemd wettelijk kader in voege kan treden. In het advies komen, aanvullend op het eerdere advies, uiteenlopende aandachtspunten aan bod met het oog op verdere verdieping en concretisering van het algemeen beleidskader.

Contact