Advies sportmakelaars

advies op vraag
Vlaams minister van Economie Innovatie en Sport
Philippe Muyters
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot uitvoering van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling, wat betreft de invoering van een registratieverplichting voor sportmakelaars