Advies sportmakelaars

    advies op vraag
    Vlaams minister van Economie Innovatie en Sport
    Philippe Muyters
    Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot uitvoering van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling, wat betreft de invoering van een registratieverplichting voor sportmakelaars