Advies sporen naar een krachtiger klimaat- en energieplan 2030

advies op vraag
Vlaams minister van Omgeving Natuur en Landbouw
Joke Schauvliege

Het klimaatrapport van de VN dat vandaag bekend gemaakt werd, toont aan dat de tijd dringt om de opwarming onder 1,5 graden te houden. Net vandaag vragen de adviesraden SERV, Minaraad en SALV aan de Vlaamse Regering om de ontwerp klimaat- en energieplannen 2021-2030 al in deze legislatuur krachtiger te maken en zo Vlaanderen op het juiste spoor te zetten naar een koolstofarme maatschappij.

Om dit waar te maken zijn extra acties, centen, cijferwerk en draagvlak nodig vinden de raden. Dat kan door een stevigere onderbouwing, o.a. op gebied van kostenefficiëntie, betere processen en een paar forse versnellers om de broeikasgassen te reduceren. Beloftevolle pistes die de plannen terecht voorstellen en volgens de raden nadere uitwerking verdienen, zijn de kilometerheffing voor alle voertuigen, de versnelde energierenovatie van woningen en het wegwerken van hinderpalen voor hernieuwbare energie.

Ook moeten nieuwe of hernieuwde acties verkend worden om huishoudens aan te zetten hun totale koolstofvoetafdruk te verminderen en om bedrijven op een positieve manier te stimuleren tot klimaatvriendelijke processen en acties. Deze verkenning moet in overleg met de doelgroepen gebeuren op basis van een analyse van de effecten om de draagkracht en competitiviteit te garanderen.

Tot slot moeten de klimaat- en energieplannen synergieën zoeken met andere evoluties bijvoorbeeld door samen te sporen met het sociaal-economisch en innovatiebeleid, de overgang naar een klimaatvriendelijker voedselsysteem, de transitie naar een circulaire economie, een beter beheer van onze Vlaamse grondgebonden koolstofvoorraden en de digitalisering.

Samenwerking met
Minaraad
SALV

Contact