Advies samenwerkingsakkoord (bis) grensoverschrijdende overbrenging afvalstoffen

geen inhoudelijk advies
advies op vraag
Vlaams minister van Omgeving Natuur en Landbouw
Joke Schauvliege
Ontwerp decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende coördinatie van het beleid inzake grensoverschrijdende overbrenging afvalstoffen

Contact