Advies samenwerkingsakkoord (bis) grensoverschrijdende overbrenging afvalstoffen

  geen inhoudelijk advies
  advies op vraag
  Vlaams minister van Omgeving Natuur en Landbouw
  Joke Schauvliege
  Ontwerp decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende coördinatie van het beleid inzake grensoverschrijdende overbrenging afvalstoffen

  Thema’s en trefwoorden