Advies SA verbod en vernietiging chemische wapens

geen inhoudelijk advies
advies op vraag
Minister president van de Vlaamse Regering
Jan Jambon
Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 2 maart 2007 tussen de
federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering van de overeenkomst tot verbod van de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens, gedaan te Parijs op 13 januari 1993

Contact