Advies renovatie van het residentiële huurbestand en de mede-eigendommen

advies op eigen initiatief

De vier sociaal-economische raden verkennen in dit gezamenlijk advies welke knelpunten er zijn voor de energierenovatie van huurwoningen en mede-eigendommen en reiken een aantal pistes en aandachtspunten aan om ze aan te pakken. Gemiddeld zijn huurwoningen van minder goede kwaliteit en voor de renovatie van mede-eigendommen bestaan specifieke belemmeringen. Door hun aandeel in het gebouwenpark is de renovatie van deze gebouwen bovendien broodnodig om de klimaat- en energiedoelstellingen te halen én om energie-armoede en de levensomstandigheden van een significant deel van de bevolking te verbeteren. Toch zijn beleidsmaatregelen vaak hoofdzakelijk gericht op de renovatie van eengezinswoningen en eigenaar-bewoners.

Om het pad te effenen naar meer energie-efficiënte mede-eigendommen en huurwoningen pleiten de raden o.a. voor een betere begeleiding en facilitering, het stimuleren van energiegemeenschappen, een herevaluatie van de huurwetgeving, meer coherentie wat betreft energielabels en -beleid, alsook het nastreven van schaalvoordelen bij het renoveren van mede-eigendommen. Deze elementen verdienen dan ook voldoende aandacht in de nakende update van het Nationaal Energie- en Klimaatplan voor de periode 2021-30.

 

Samenwerking met
CRB
brupartners.brussels
CESE Wallonie

Contact