Advies reglement bestuursbeginselen NVAO

geen inhoudelijk advies
advies op vraag
Vlaams minister van Onderwijs
Hilde Crevits
Ontwerp van decreet tot bekrachtiging van het reglement van 8 oktober 2018 tot bepaling van de bestuursbeginselen die van toepassing zijn bij de besluitvorming door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie inzake het hoger onderwijs

Contact