Advies projectvoorstellen versterkt streekbeleid - derde indieningsronde

advies op vraag
ESF-Vlaanderen

De SERV adviseert over drie projectvoorstellen van de derde indieningsronde van de ESF-oproep Versterkt Streekbeleid. Er wordt op volgende elementen ingegaan:

  • de analyse van het bestaande streekbeleid met aandacht voor lessen getrokken voor de toekomst
  • de samenstelling van het samenwerkingsverband en de schets van relevante stakeholders en actoren
  • de mate waarin het samenwerkingsverband een streek afbakent met een sociaal-economische identiteit
  • de schaalgrootte en mate van bestuurs- en daadkracht
  • de beschrijving van de uitdagingen, de strategische en operationele doelstellingen, de concrete acties en, hieraan gekoppeld, het plan van aanpak
  • de visie op de lokale invulling van de Vlaamse werkgelegenheidsmaatregelen.

Contact