Advies programmatieaanvragen duale structuuronderdelen BUSO

    advies op vraag
    Afdelingshoofd personeel basisonderwijs en CLB
    Agentschap voor Onderwijsdiensen
    Programmatieaanvragen duale structuuronderdelen buitengewoon secundair onderwijs/schooljaar 2019-2020