Advies programmatieaanvragen duale structuuronderdelen BUSO

advies op vraag
Afdelingshoofd personeel basisonderwijs en CLB
Agentschap voor Onderwijsdiensen
Programmatieaanvragen duale structuuronderdelen buitengewoon secundair onderwijs/schooljaar 2019-2020