Advies programmadecreet BO2024

advies op vraag
Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed
Matthias Diependaele

De Vlaamse Regering kondigde in de Septemberverklaring nieuwe beleidsmaatregelen aan in het licht van de begrotingsopmaak 2024. Een aantal van deze nieuwe maatregelen zijn gebundeld in een programmadecreet. De SERV schaart zich volledig achter het extra budget dat de Vlaamse Regering uittrekt voor bv. de kinderopvang, de lerarenopleiding en de zorgpremie. De SERV maakt echter ook kritische kanttekeningen.

Kinderopvang van baby’s en peuters

De SERV is blij dat de Septemberverklaring van de Vlaamse Regering financiële inspanningen aankondigt voor de kinderopvang. De SERV is echter geen voorstander van een absolute voorrang voor de gezinnen met een 4/5de tewerkstelling of opleiding. Deze maatregel gaat in tegen het VESOC-werkgelegenheidsakkoord ‘Iedereen nodig, iedereen mee’ dat de Vlaamse Regering en de sociale partners vorig jaar afsloten. Daarom vraagt de SERV expliciet om in de huidige omstandigheden de bestaande voorrangsregels te behouden in combinatie met de 20%-inspanningsverbintenis voor de voorrangsgroepen. Anders zullen kwetsbare gezinnen nog moeilijker toegang krijgen tot de kinderopvang. Er dreigt bovendien een averechts effect voor de tewerkstelling, o.a. in sectoren waarin veel deeltijds gewerkt wordt. Het ontmoedigt ook de stap naar werk voor personen waarvoor voltijdse tewerkstelling (nog) niet mogelijk is.

Doelgroepvermindering

De Vlaamse Regering wil de doelgroepvermindering voor ouderen en kortgeschoolde jongeren afschaffen met de nodige overgangsmaatregelen. De Vlaamse sociale partners zijn het niet eens met deze ingreep omdat de Vlaamse Regering louter redeneert vanuit een besparingslogica en dit niets te maken heeft met een logica om te optimaliseren of te verschuiven. Het is ook al de derde besparing op het doelgroepenbeleid tijdens deze legislatuur waardoor de middelen voor het Vlaamse arbeidsmarktbeleid verder krimpen. Dit betekent de facto een verhoging van de loonkost voor de werkgevers en dus een extra drempel om kortgeschoolde jongeren en ouderen aan te werven en aan de slag te houden. Hoewel de Vlaamse Regering afspraken maakte met de SERV om samen het doelgroepenbeleid te evalueren en te hervormen, zien de sociale partners daar in de praktijk weinig van.

De Vlaamse sociale partners willen dan ook met de Vlaamse Regering overleggen over gerichte doelgroepverminderingen en kwalitatieve maatregelen die de werkzaamheidskloof van kortgeschoolde jongeren en oudere werknemers (opleiding, begeleiding op de werkvloer) verminderen.

Zorgpremie

Vanaf volgend jaar zien zwaar zorgbehoevenden het zorgbudget stijgen naar 140 euro per maand. Dat is een welgekomen extra om de stijgende kosten van zorg te betalen, vindt de SERV. Een grondige evaluatie van en debat over zorgkosten, het zorgbudget en de betaalbaarheid van Vlaamse Sociale Bescherming blijft echter nog steeds nodig.