Advies programmadecreet begeleiding begroting 2018

    advies op vraag
    Vlaams minister van Begroting Financiën en Energie
    Bart Tommelein
    Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2018

    Thema's en trefwoorden