Advies partnerschapsovereenkomst EU-SADC-EPO-Staten

    advies op vraag
    Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
    Geert Bourgeois
    Voorontwerp van decreet houdende instemming met economische partnerschapsovereenkomst tussen EU en haar lidstaten enerzijds, en de SADC-EPO-Staten anderzijds, ondertekend te Kasane 10.06.2016

    Thema's en trefwoorden