Advies partnerschapsovereenkomst EU-SADC-EPO-Staten

advies op vraag
Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Geert Bourgeois
Voorontwerp van decreet houdende instemming met economische partnerschapsovereenkomst tussen EU en haar lidstaten enerzijds, en de SADC-EPO-Staten anderzijds, ondertekend te Kasane 10.06.2016