Advies over de wijziging van het decreet van 30 april 2004 betreffende de studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs

Advies over de wijziging van het decreet van 30 april 2004 betreffende de studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs

In het algemeen kan de SERV akkoord gaan met de meeste technische aanpassingen die het wijzigingsdecreet voorstelt namelijk de vernieuwde definiëring van het begrip academiejaar, de verduidelijking van wat bedoeld wordt met “kadastraal Inkomen vreemd gebruik??, de mogelijkheid tot financiering bij bi-diplomering, de mogelijkheid tot herziening van het bedrag van de toelage bij verandering van het statuut van de student, 
De bedenkingen van de SERV die in het advies van 18 februari 2004 m.b.t. het voorontwerp van decreet van 30 april 2004 werden geformuleerd, worden met deze aanpassingen niet weggewerkt en worden in dit advies dan ook opnieuw aangehaald.