Advies over het voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein welzijn, volkgezondheid en gezin

Advies over het voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein welzijn, volkgezondheid en gezin

De SERV gaf advies over het voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (mozaïekdecreet WVG). Het beleidsdomein  heeft de regelgeving die op haar van toepassing is gescreend op onvolkomenheden, achterhaalde en/of maatschappelijk ongewenste bepalingen en hiaten. De voorstellen van de agentschappen en het departement worden verzameld in dit voorontwerp.
Om redenen van administratieve vereenvoudiging en met het oog op een meer dynamisch beleid voorziet het voorontwerp van decreet dat de Vlaamse Regering - in het kader van haar beleid met betrekking tot de preventieve gezondheidszorg - de erkenning en subsidiëring van de partnerorganisaties en van de organisaties met terreinwerking voortaan kan laten geschieden op basis van oproepen. De SERV is niet overtuigd van de noodzakelijkheid om op basis van vermelde redenen een oproepsysteem in te voeren. De SERV wijst het voorstel van oproepen voor de generieke werking van de organisaties af.
Ten gronde vereist de doeltreffende werking van vermelde organisaties dat deze kunnen steunen op continuïteit die het tijdsperspectief dat voorzien wordt in het voorgestelde oproepsysteem (3 à 5 jaar) overschrijdt.