Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

De SERV spreekt zich niet uit over het ontwerp gezien de afwezigheid van een onmiddellijke sociaal economische impact.