Advies over het voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XIII

Advies over het voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XIII

Bij brief van 8 januari 2001 heeft de Minister van Onderwijs en Vorming de SERV om advies gevraagd over het voorontwerp van decreet betreffende onderwijs XIII.  De SERV gaat in zijn advies in op volgende punten uit het voorontwerp :- de deeltijdse leerplicht; - de alternerende beroepsopleiding in het buitengewoon secundair onderwijs, opleidingsvorm 3; - zorgvuldig bestuur met daaronder :de kostenloosheid, de Commissie Zorgvuldig Bestuur, de sponsoring en het reclamebeleid; - het onderwijs voor sociale promotie: opleidingen voor gedetineerden, specifieke eindtermen voor het niet-analoge aanbod, toegankelijkheid voor leerplichtigen; - de regionale technologische centra.