Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de kwalificatiestructuur

Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de kwalificatiestructuur

De SERV ziet een positieve evolutie in de validiteit van de beroepskwalificaties: voortaan worden deze kwalificaties ontwikkeld op basis van door de sociale partners en andere relevante actoren gevalideerde ijkpunten, zijnde de beroepscompetentieprofielen en competentieprofielen van de SERV. Dit voorontwerp is een raamdecreet waar er noodzakelijkerwijze nog veel moet worden ingevuld. Gezien het grote belang dat de SERV hecht aan de opvolging van de Vlaamse kwalificatiestructuur en de grote betrokkenheid als ontwikkelaar van beroepscompetentieprofielen en competentieprofielen, vraagt de SERV dan ook dat de minister de raad om advies vraagt in bepaalde gevallen. Naast enkele belangrijke opmerkingen geeft de SERV in dit advies ook enkele essentiële voorstellen voor aanpassing van het voorontwerp van decreet. De SERV herhaalt ook zijn kritiek dat er geen ernstige roadmap met een gefaseerde aanpak en een timing, noch een communicatieplan is voorzien. De SERV wenst er verder op te wijzen dat elke discrepantie met het voorontwerp van decreet betreffende het hoger beroepsonderwijs de draagwijdte van beide decreten ondermijnt en dus te allen prijze vermeden moet worden.