Advies over het voorontwerp van decreet bekrachtiging eindtermen 2de en 3de graad gewoon secundair onderwijs

    Advies over het voorontwerp van decreet tot bekrachtiging van de eindtermen van de 2de en 3de graad van het gewoon secundair onderwijs

    De SERV werd bij de vorige versie van de eindtermen niet apart om advies gevraagd.
    Dit gebeurt nuwel, o.m. omdat het een voorontwerp van decreet betreft.  Hoewel dit een normale adviesprocedure is, willen de SERV-partners toch doen opmerken dat zij deze adviesvraag appreciëren als de erkenning van de SERV-partners als volwaardige gesprekspartners in deze materie.
    Aansluitend daarbij willen de SERV-partners nogmaals aandringen dat de basiscompetenties zouden kunnen worden getoetst aan de beroepsprofielen.  Een standpunt dat eveneens reeds in het SERV-advies over het Themadecreet werd vertolkt.

    Thema's en trefwoorden