Advies over het rapport "Demografische ontwikkelingen in Vlaanderen en de gevolgen van de veroudering voor meerdere levensdomeinen"

Advies over het rapport "Demografische ontwikkelingen in Vlaanderen en de gevolgen van de veroudering voor meerdere levensdomeinen"

De Vlaamse bevolking veroudert. Dat is al lang geen nieuws meer. Welke gevolgen dat zal hebben voor Vlaanderen, dat is nog niet helemaal duidelijk. Het Vlaams Parlement vroeg aan de administratie Planning en Statistiek (APS) een rapport over de “Demografische ontwikkelingen in Vlaanderen en de gevolgen van de veroudering voor meerdere levensdomeinen??. De SERV vindt dit rapport een zinvolle eerste aanzet voor het parlementaire debat, maar voor een grondig debat zullen bijkomende onderzoeken nodig zijn. De SERV benadrukt het belang van diepgaande en actuele expertise om het parlementaire debat over de vergrijzing te ondersteunen. Dit hoeft niet in strijd te zijn met de dringendheid van het debat. Het APS-rapport is, volgens de SERV, slechts een eerste aanzet.