Advies over het proefproject hoger beroepsonderwijs beroepscompetentieprofielen voor nieuwe opleidingen HBO 2009

Advies over het proefproject hoger beroepsonderwijs beroepscompetentieprofielen voor nieuwe opleidingen HBO 2009

Op vraag van de minister van onderwijs, vorming en werk heeft de SERV acht bijkomende beroepscompetentieprofielen voorgesteld die als basis kunnen dienen om vorm te geven aan nieuwe opleidingen in het hoger beroepsonderwijs. De SERV verspreidde de oproep van de minister aan de sectoren met de vraag om hun voorstellen te motiveren volgens de criteria opgenomen in de brief van de minister. Het gaat om beroepscompetentieprofielen waarvoor momenteel geen opleidingen in het onderwijs bestaan en waar één of meerdere sectoren nood aan hebben. Deze adviesvraag sluit aan bij een vorige zelfde vraag begin 2008, waarbij de SERV de minister reeds zes beroepscompetentieprofielen voor dit proefproject leverde. Voor andere beroepen, lopen nog gesprekken om met de sociale partners van diverse sectoren een akkoord te bereiken. Onder voorbehoud van een paritair akkoord, wordt er in een tweede fase aan de Minister nog een tweede advies overgemaakt, met deze bijkomende voorstellen.