Advies over het positieve actieplan 2004 tot bevordering van gelijke kansen en evenredige vertegenwoordiging van mannen- vrouwen, allochtonen en personen met een handicap in de Vlaamse overheidsadministratie

Advies over het positieve actieplan 2004 tot bevordering van gelijke kansen en evenredige vertegenwoordiging van mannen- vrouwen, allochtonen en personen met een handicap in de Vlaamse overheidsadministratie

De SERV heeft traditiegetrouw advies uitgebracht over de positieve actieplannen bij de Vlaamse overheid. Het advies ondersteunt de dienst Emancipatiezaken die in volle veranderingsomgeving van het Beter Bestuurlijk Beleid de positieve actieplannen moet indienen. Voor de drie doelgroepen vrouwen/mannen, allochtonen en gehandicapten zijn er afzonderlijke plannen. De SERV meent dat de dynamiek van het diversiteitbeleid ervoor kan zorgen dat het decreet op de evenredige vertegenwoordiging geen dode letter blijft.