Advies over de oprichting van de SAR Vlaamse Welzijns- Gezondheids- & gezinsbeleid en de adviescommissie voor voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid & gezin

Advies over de oprichting van de SAR Vlaamse Welzijns- Gezondheids- & gezinsbeleid en de adviescommissie voor voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid & gezin

De SERV adviseerde positief over het voorontwerp van decreet dat de nieuwe strategische adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid opricht in de schoot van de SERV. Hierbij vraagt de SERV wel aandacht voor een duidelijke taakafbakening met betrekking tot de overige adviesraden in het beleidsveld evenals voor voldoende personeelsomkadering en werkingsmiddelen. Wat de samenstelling betreft geeft de decreetgever aan de regering de mogelijkheid om bovenop de minimumsamenstelling van 23 leden nog 5 extra vertegenwoordigers toe te kennen. Op dit punt is de SERV van mening dat de deze invulling door de decreetgever zelf moet gebeuren en meer specifiek door deze 5 mandaten toe te kennen aan de voorzieningen en de sociaal-economische organisaties.