Advies over het investeringsplan 2001-2012 van de NMBS

Advies over het investeringsplan 2001-2012 van de NMBS

De SERV werd door de Vlaamse Minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie om advies gevraagd over het investeringsplan 2001  2012 van de NMBS van 1 juni 2001.  Globaal genomen staat de SERV positief tegenover het investeringsprogramma.  Het beantwoordt met de geprogrammeerde projecten aan een aantal verwachtingen en bekommernissen van de SERV.  Toch formuleert de SERV een aantal fundamentele bedenkingen.