Advies over het hoger beroepsonderwijs in het Vlaamse onderwijs

    Advies over het hoger beroepsonderwijs in het Vlaamse onderwijs

    De SERV gaf eind november 2007 advies over de discussienota Treden naar succes, werk en leren. Het hoger beroepsonderwijs in het Vlaamse onderwijs. De sociale partners scharen zich achter de uitbouw van het HBO in Vlaanderen. Dit omwille van de sterke arbeidsmarktgerichtheid en het alternerend karakter, de kansen die het biedt op verdere studie en kwalificatie na het leerplichtonderwijs, het groeiend aanbod aan technisch geschoolden, enz. De SERV- partners zijn van mening dat er nog knelpunten en onduidelijkheden zijn bijvoorbeeld over de inschaling (in de Vlaamse kwalificatiestructuur), de aard van de studiebekrachtiging, de financiering en de transparantie voor de lerenden.

    Thema's en trefwoorden