Advies over de discussienota Leren en Werken

Advies over de discussienota Leren en Werken

De raad en de sociale partners vertegenwoordigd in de SERV hebben in het recent verleden regelmatig aandacht gevraagd voor een (op)waardering van het alternerend leren. De voorliggende nota en de geplande wijziging in het stelsel van alternerend leren en werken biedt, volgens de raad, een kans om van het alternerend leren en werken een volwaardige kwalificerende en aantrekkelijke opleidingsvorm te maken, zoals dat in de buurlanden veel meer het geval is. 
De nota vormt een goede vertrekbasis. Het voltijds engagement, de getrapte aanpak met vier opleidingsfases, het transparant aanbod, het instellen van een tweede lijn met de regionale platformen zijn uitgangspunten die zowel in de SERV aanbeveling van 2002 als in de Platformtekst van 2003 terug te vinden waren. De raad schaart zich dan ook volmondig achter deze principes.