Advies over het decreet betreffende de leerzorg

    Advies over het decreet betreffende de leerzorg

    De SERV bracht advies uit over het voorontwerp van decreet Leerzorg. Voor de raad is dit een ingrijpende onderwijsvernieuwing en het is de verdienste van de minister dat hij dit debat is aangegaan. Omdat er nog een aantal zaken onduidelijk zijn, verfijning of bijsturing vragen - de financiering, het referentiekader, de mogelijkheid tot kwalificering, het verwerven van competenties, stelt de raad voor dat de krachtlijnen in een basisdecreet worden vastgelegd en dat daarna nog voldoende tijd wordt voorzien voor de opmaak van een gedragen hervormings- en implementatieplan.

    Thema's en trefwoorden