Advies over bronnen over startende ondernemingen

Advies over bronnen over startende ondernemingen

De SERV onderzocht de soms uiteenlopende cijfers over startende ondernemingen in Vlaanderen en België.
De SERV beveelt aan dat cijfers over startende ondernemingen zich baseren op de directe registratie van het ontstaan van een onderneming (Kruispuntbank Ondernemingen).
De SERV beveelt ook aan dat in cijfers over nieuw opgerichte ondernemingen een duidelijk onderscheid gemaakt wordt tussen ondernemingen in de privé-economie en organisaties die niet tot de privé-economie (non-profit, overheid) behoren.
Tenslotte beveelt de SERV aan dat cijfers over nieuw opgerichte ondernemingen een gedetailleerd inzicht geven in de aard en grootte van werkgelegenheid gecreëerd door deze ondernemingen.