Advies over de begroting 2019

advies op eigen initiatief

Ondanks de geleidelijke groeivertraging van de economie raamt de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) dat de Vlaamse initiële begroting 2019 bij ongewijzigd beleid op een beperkt overschot van 145 mln. euro uitkomt. De sociale partners benadrukken dat de begroting structureel in evenwicht moet blijven. Daarom roepen ze op om de beschikbare beleidsruimte in te zetten voor meer duurzame sociaal-economische groei, via een versnelde investeringsimpuls. Om de noodzakelijke investeringen optimaal te laten renderen, pleit de SERV wel voor een meer gestructureerde aanpak o.a. door met een overkoepelend strategisch infrastructuurplan te werken en het beheer van infrastructuur prioriteit te geven.

Contact