Advies over de arbeidsmarktpositie van laaggeschoolde meisje en vrouwen. Deel I: opleidings- en tewerkstellingsprojecten

Advies over de arbeidsmarktpositie van laaggeschoolde meisje en vrouwen. Deel I: opleidings- en tewerkstellingsprojecten

Advies over de arbeidsmarktpositie van laaggeschoolde meisje en vrouwen. Deel I: opleidings- en tewerkstellingsprojecten.