Advies optimalisatie Vlaams opleidingsverlof

advies op vraag
Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
Jo Brouns
Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van tijdelijke afwijkingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot uitvoering van afdeling 6 – toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers – van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding

De Vlaamse Regering past de regelgeving rond het Vlaams Opleidingsverlof (VOV) aan. De SERV vraagt een degelijke monitoring en rapportage in het jaarrapport VOV om te kunnen nagaan of de werknemer zijn akkoord heeft gegeven voor het volgen van VOV en de voorziene procedure dus voldoende waarborgen biedt. De Vlaamse sociale partners willen ook meer zekerheid voor de werkgever over de terugbetaling van de loonkost als de werknemer niet aan de voorwaarden voldoet. Over de beslissing om negatief geëvalueerde opleidingen te schrappen uit de opleidingsdatabank is meer overleg nodig. In een tweede advies is de SERV positief over de verlenging van het tijdelijk experiment ‘gemeenschappelijk initiatiefrecht’ van werkgevers en werknemers voor volgend schooljaar.