Advies oprichting begeleidingscomité monitoring personeelsgegevens

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn Volksgezondheid en Gezin
Jo Vandeurzen
Ontwerpbesluit tot oprichting van het Begeleidend Comité voor de opvolging van de monitoring van personeelsgegevens