Advies oprichting afzonderlijke databeheerder

advies op eigen initiatief

De oprichting van een afzonderlijke databeheerder elektriciteit - op dit moment als ontwerpdecreet ter bespreking in het Vlaams Parlement - lijkt geen goed idee volgens de SERV. Op basis van documenten van de VREG wordt nu immers duidelijk wat de oprichting in de praktijk zou betekenen voor de technische reglementen. De voorgestelde constructie met een afzonderlijke databeheerder is bijzonder ingewikkeld, veroorzaakt onnodige kosten en kan nog andere nadelen hebben, terwijl de voordelen onduidelijk blijven. Nu de nadelen steeds duidelijker worden, vraagt de SERV de piste te bekijken waarbij de datataken gewoon aan de netbeheerders worden toegewezen en verrekend via de nettarieven.

Contact