Advies ontwerpdecreet samenwerkingsakkoord regularisatie niet-uitsplitsbare bedragen

  geen inhoudelijk advies
  advies op vraag
  Vlaams minister van Begroting Financiën en Energie
  Bart Tommelein
  Advies over het ontwerpdecreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tot regularisatie van de niet- uitsplitsbare bedragen

  Thema's en trefwoorden