Advies ontwerpbesluiten OOI

advies op vraag
Vlaams minister van Werk Economie Innovatie en Sport
Philippe Muyters
Ontwerpbesluiten ondernemingssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie

Met de drie voorliggende ontwerpbesluiten wordt met een noodzakelijke juridisch-technische ingreep als waarborg voor de continuïteit – nl. het in overeenstemming brengen met de nieuwe Europese kaderregeling – een nieuwe stap gezet in deze optimalisatie en stroomlijning van het economisch en innovatief steuninstrumentarium. De inhoudelijke opdeling van de steunmaatregelen in de drie afzonderlijke besluiten moet daarbij leiden tot een verhoogde duidelijkheid en focus, al roept ze ook enkele vragen op.

Contact