Advies ontwerpbesluit wijziging lokale diensteneconomie

    advies op vraag
    Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Inburgering Wonen Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
    Liesbeth Homans
    Wijziging BVR ter uitvoering van het decreet betreffende de LDE

    Thema's en trefwoorden