Advies ontwerpbesluit wijziging lokale diensteneconomie

advies op vraag
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Inburgering Wonen Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
Liesbeth Homans
Wijziging BVR ter uitvoering van het decreet betreffende de LDE