Advies ontwerpbesluit werk- en zorgtrajecten

  advies op vraag
  Vlaams minister van Werk Economie Innovatie en Sport
  Philippe Muyters
  Ontwerpbesluit houdende de werk- en zorgtrajecten, wat betreft de activeringstrajecten en de arbeidsmatige activiteiten

  De sociale partners zijn tevreden dat er een besluit is om de werk- en zorgtrajecten duurzaam te verankeren. Voor de activeringstrajecten wordt vooral voortgebouwd op de ervaring die is opgedaan in het kader van de Tender Activeringszorg. Voor de arbeidsmatige activiteiten wordt een belangrijke stap gezet om een structureel kader te bieden waarin de brede MMPPS-doelgroep een concreet perspectief krijgt op vlak van sociale en arbeidsmatige integratie. Toch hebben de sociale partners ook nog enkele vragen en bezorgdheden bij de invulling van deze trajecten. Tot slot formuleert de SERV enkele bedenkingen bij de overheveling van de trajecten maatschappelijke oriëntatie naar het decretaal kader van het lokaal sociaal beleid.

  Thema's en trefwoorden