Advies ontwerpbesluit hinderpremie

    advies op vraag
    Vlaams minister van Economie Innovatie en Sport
    Philippe Muyters
    Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 15 juli 2016 houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest

    Thema's en trefwoorden