Advies ontwerpbesluit hinderpremie

advies op vraag
Vlaams minister van Economie Innovatie en Sport
Philippe Muyters
Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 15 juli 2016 houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest

Contact