Advies ontwerpbesluit consortia O&O-projecten

advies op vraag
Vlaams minister van Economie Innovatie en Sport
Philippe Muyters
Ontwerpbesluit tot regeling van steun aan consortia van ondernemingen voor onderzoek en ontwikkeling

De SERV gaf op 6 maart 2017 advies over de ontwerpbesluiten voor steun aan ondernemingen voor projecten van onderzoek, ontwikkeling en innovatie in overeenstemming met de Europese kaderregeling. Daarbij werd benadrukt dat het voor de sociale partners cruciaal is reeds vandaag te anticiperen met de uitrol van een systematische evaluatieaanpak en werd de Vlaamse Regering ook opgeroepen snel werk te maken van de concrete operationalisering van de stroomlijning van het instrumentarium. Het spreekt vanzelf dat beide aandachtspunten ook nu nog gelden. Wat betreft de operationalisering van het gestroomlijnd instrumentarium wordt er alvast vooruitgang geboekt doch verdere concrete stappen zijn nodig op vlak van monitoring en evaluatie. De SERV vraagt dat de Vlaamse overheid in elk geval op transparante wijze en van bij de start informatie verstrekt inzake haar monitoring- en evaluatieaanpak van het economisch en innovatie instrumentarium.

De SERV erkent dat een specifiek steuninstrument waarbij precies door de samenwerking van verschillende ondernemingen en onderzoeksorganisaties, kennisopbouw beoogd wordt, beantwoordt aan een reƫle behoefte uit de markt/het veld en ondersteunt van daaruit het voorstel van de Vlaamse Regering. Naast enkele artikelsgewijze bemerkingen, vraagt de SERV in dit advies echter vooral naar meer duidelijkheid in zowel de beoogde doelstelling en finaliteit van het ontwerpbesluit als wat betreft het beslissingsproces, de budgettaire implicaties en de gehanteerde definities.

Contact