Advies onderwijsdecreet XXVII - volwassenenonderwijs

advies op vraag
Vlaams minister van Onderwijs
Hilde Crevits
Voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXVII Hoofdstuk 5. Volwassenenonderwijs

Met dit decreet over het landschap krijgt de hervorming van het volwassenenonderwijs verder vorm. De betrachting van de vernieuwingen is om het volwassenenonderwijs slagkrachtiger en zichtbaarder te maken. Dit moet bijdragen aan een meer kwaliteitsvolle werking zodat cursisten volledige trajecten kunnen doorlopen, infrastructuur beter benut wordt, er meer kansen zijn voor professionalisering van personeel en de bestuurskracht van het management verhoogt (cfr. Memorie van Toelichting).

Contact