Advies onderwijsdecreet XXVII - volwassenenonderwijs

  advies op vraag
  Vlaams minister van Onderwijs
  Hilde Crevits
  Voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXVII Hoofdstuk 5. Volwassenenonderwijs

  Met dit decreet over het landschap krijgt de hervorming van het volwassenenonderwijs verder vorm. De betrachting van de vernieuwingen is om het volwassenenonderwijs slagkrachtiger en zichtbaarder te maken. Dit moet bijdragen aan een meer kwaliteitsvolle werking zodat cursisten volledige trajecten kunnen doorlopen, infrastructuur beter benut wordt, er meer kansen zijn voor professionalisering van personeel en de bestuurskracht van het management verhoogt (cfr. Memorie van Toelichting).

  Thema's en trefwoorden