Advies ondernemerschapscompetenties in het secundair onderwijs

advies op eigen initiatief

De SERV steunt de vraag van enkele sectoren naar meer ondernemerschapscompetenties in het secundair onderwijs. Bij de kappers start 80% van de werknemers binnen de vijf jaar met een eigen zaak, in de horeca is dat 50%. Basiscompetenties ondernemerschap zijn broodnodig om sterk van start te kunnen gaan met een eigen zaak en dat draagt ook bij aan een veerkrachtige sector. Eén van de suggesties van de sectoren is de combinatie van een specialisatie met een pakket ondernemerschapscompetenties in Se-n-Se-opleidingen. De SERV vraagt de minister van Onderwijs om de vraag en suggesties van sectoren ter harte te nemen en hierover met hen in overleg te gaan.

Contact