Advies onbevaarbare waterlopen

adviesvraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir
Voorontwerp besluit Vlaamse Regering tot uitvoering diverse bepalingen van de wet 28.12.1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen en tot wijziging vh besluit Vlaamse Regering 12.12.2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet 5.041995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, wat betreft het toezicht op de naleving van de wet van 28.12.1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen